Supervizijos

Supervizijos – tai konsultacinė pagalba norintiems tobulėti. Dažniausiai supervizija reikalinga susidūrus su sudėtingomis situacijomis, įvairiose darbinėse sferose, kurios pačios savaime neišsisprendžia. Supervizorius padės į situaciją pažvelgti iš šalies ir įvardinti problemas, o dalyvaujantieji procese mokysis patys jas spręsti.

Supervizijos/ų gali kreiptis:

  • Švietimo įstaigų darbuotojai: mokytojai, lektoriai, dėstytojai, mokymų vadovai;
  • Socialinių įstaigų darbuotojai: socialiniai darbuotojai, pedagogai, vadovai;
  • Laisvalaikio ar popamokinių įstaigų darbuotojai: jaunimo darbuotojai, būrelių vadovai, sporto mokyklų treneriai;
  • Įmonės ir nevyriausybinis sektorius: darbinės komandos, vadovai. 

Grupinė supervizija

Grupinė supervizija vyksta grupėje: darbinėje komandoje arba su tos pačios srities specialistais. Grupinė supervizija gali būti naudinga dėl galimybių:

  • gauti grįžtamąjį ryšį ne tik iš supervizijos vadovo, bet ir kitų dalyvių, aptarti galimą darbo planą, naudotinas technikas,
  • pamatyti save iš šalies, labiau suprasti, įsisąmoninti savo sunkumus profesinėje veikloje,
  • gauti ir išreikšti palaikymą vienas kitam, sulaukti supratimo, pristatant sudėtingus atvejus,
  • pasimokyti iš kitų dalyvių profesinės patirties,
  • tobulinti savo profesinius įgūdžius.

Grupės susitikimas trunka 1val. 30 min.

Individuali superzija trunka 50-55min.