Grupinė psichoterapija

Grupinė psichoterapija. Tai psichoterapijos metodas, sudarantis sąlygas savo problemas spręsti panašių išgyvenimų ar patirties turinčių žmonių grupėje. Grupinės psichoterapijos seansų metu užtikrinamas konfidencialumas, juose dalyvauja nepažystami asmenys. Grupę sudaro 5-8 žmonės, pasiruošę spręsti jiems aktualias problemas ir tam tikra prasme keistis

Grupinė psichoterapija leidžia veiksmingiau spręsti asmens santykių su kitais žmonėmis problemas, geriau suprasti save, keistis informacija, koreguoti mąstymą ir elgesį. Kadangi grupėje atspindimi ir koreguojami realūs žmogaus santykiai su aplinkiniais, ši terapija ypač padeda tiems, kuriems yra psichologinių adaptacijos problemų kolektyve ir žmonių grupėse arba santykių su partneriais problemų.

Back to top of page